Splošni pogoji poslovanja

Pogodbeni partnerji

Pogodbena partnerja sta Hotel Dvorec gostinstvo in turizem d. o. o. ***/**+ (v nadaljevanju »hotel«) in stranka/hotelski gost/naročnik (v nadaljevanju »gost«). Če je za gosta rezervirala sobo ali oddala naročilo tretja oseba, potem na podlagi solidarnega jamstva tretja oseba skupaj z gostom jamči hotelu za vse obveznosti iz pogodbe.

Veljavnost pogodbe

Pogodba velja za sklenjeno in veljavno, ko hotel prejme pisno (pod posebnimi pogoji tudi ustno potrdilo, običajno preko telefonskega klica) gosta in ko hotel pošlje (pod določenimi pogoji ustno potrdi, običajno preko telefonskega klica) potrditev rezervacije gostu. S potrditvijo gosta se smatra, da gost sprejema Splošne pogoje poslovanja (v nadaljevanju SPP). Opozorila: dana ponudba gostu še ne zagotavlja rezervirane sobe. Gost mora potrditi prejeto ponudbo z vsebovanimi ključnimi podatki o rezervaciji. V posebnih primerih, ki veljajo za stalne goste ter pogodbene naročnike, velja pisno naročilo, ki ga mora hotel potrditi, da le-ta zagotavlja gostu nastanitev.

Cene

Vse cene so v valuti euro (EUR/€) in vključujejo DDV. Cene ne vključujejo druge pijače, hrane, dodatnih storitev in doplačil.

Rezervacija

Gost lahko opravi rezervacijo ustno po telefonu na tel. št. 05 382 11 00 ali 031 599 484, pisno na elektronski naslov info@hoteldvorec.com ali osebno na recepciji hotela. Gost lahko opravi rezervacijo tudi preko spletne strani www.hoteldvorec.com ali določenih spletnih portalov. Oddaja rezervacije pomeni sklenitev pogodbe s hotelom.
V primeru rezervacije na katerem od spletnih portalov, se gost strinja s pogoji rezervacije na spletnem portalu, posledično pa tudi s SPP hotela.
Uporabnik spletne strani ali spletnega portala se zavezuje, da ob sklenitvi pogodbe poda aktiven e-naslov in hotel pooblašča, da hotel uporablja podan e-naslov za namene obveščanja in preverjanja v zvezi z rezervacijo. V kolikor gost elektronsko ali telefonsko ni dosegljiv ali pa poda napačne kontaktne podatke, si hotel pridržuje pravico do odpovedi rezervacije brez kakršnih koli nadomestil gostu.
Rezervacijo potrdite s predložitvijo podatkov kreditne kartice ali plačilom predplačila. Začasne (opcijske/preliminarne) rezervacije veljajo 7 dni.

Storitev

Osnovna storitev hotela je nočitev z zajtrkom. Gostom so na voljo tudi penzionska kosila in večerje ter a la carte ponudba. Za penzionske obroke je obvezna predhodna rezervacija, ki jo gost opravi v recepciji hotela.

Prijava in odjava gostov

Prijava v poletnem času (med 1. majem in 31. oktobrom): 15.00 – 22.00      Prijava v zimskem času (med 1. novembrom in 30. aprilom): 15.00 – 20.00
Odjava: 7.00 – 10.00
Rezervirano sobo za gosta držimo na dan prihoda do 20. ure. V primeru kasnejšega prihoda mora gost predhodno obvestiti hotel, t.j. najkasneje do 20. ure na dan prihoda. V kolikor gost ne seznani hotela pravočasno, hotel ni dolžan držati sobe za gosta, prav tako ima pravico gostu zaračunati stroške neprihoda. Vsak gost mora ob prijavi predložiti veljaven osebni dokument (osebno izkaznico, potni list ali drug izenačen dokument).
Zgodnja prijava ali pozna odjava sta možni izključno ob predhodnem dogovoru glede na razpoložljivost in ob potrditvi s strani hotela.
Zgodnja prijava:
 • med 12. in 14. uro je brezplačna,
 • pred 12. uro se zaračuna v višini 30 % vrednosti nočitve.
Pozna odjava:
 • do 12. ure je brezplačna.
 • med 12. in 14. uro se zaračuna v višini 30 % vrednosti nočitve,
 • med 14. in 18. uro se zaračuna v višini 50 % vrednosti nočitve,
 • po 19. uri pa se zaračuna celotna vrednost nočitve.

Turistična in promocijska taksa (v nadaljevanju TT)

TT ni vključena v ceni ponudbe in se zaračuna vsem gostom po pogojih, ki jih odmerja Občina Tolmin, ki je tudi prejemnica TT. Za odrasle osebe se zaračuna 2,00 EUR/osebo/noč. Za otroke od 7. do 18. leta se zaračuna polovična TT, torej 1,00 EUR/osebo/noč, otroci do 7. leta starosti so plačila TT oproščeni. Ravno tako so plačila TT oproščeni invalidi, otroci s posebnimi potrebami, učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove, osebe do 18. leta in njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu, osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč, pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti, osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni in tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

Bivanje otrok

Otroci do 6. leta bivajo na obstoječih ležiščih skupaj s starši brezplačno.
Za otroke starejše od 7 let se zaračuna polno doplačilo za dodatno ležišče.
Doplačilo za otroško posteljico znaša 10,00 EUR/noč. Obvezna je predhodna rezervacija.

Plačilo

Sprejemamo naslednje načine plačila: po predračunu, gotovina, bančna ali kreditna kartica (BA/Maestro, Visa, Mastercard/Eurocard), po računu na TRR (odlog plačila 8 dni). Plačilo po izstavljenem računu na TRR z odloženim plačilom je možno samo za pogodbene partnerje in ob posebnih okoliščinah, samo ob pisnem dogovoru med hotelom in gostom. Gost, ki za svoje bivanje potrebuje e-račun, je dolžan naročilnico dostaviti hotelu najkasneje ob prijavi. V kolikor ta pogoj ni izpolnjen, mora gost svojo nastanitev plačati ob odhodu. Ob plačilu po predračunu je potrebno poslati potrdilo o plačilu predračuna na e-naslov info@hoteldvorec.com najkasneje 24 ur pred prihodom gosta. Za vplačane depozite hotel izstavi avansni račun in ga posreduje gostu po elektronski pošti. Če odidete pred predvidenim datumom odhoda, posebne in promocijske ponudbe ne veljajo. Popustov žal ne moremo seštevati.
Posebne ponudbe, akcije in promocije (v nadaljevanju akcije) lahko predvidijo drugačne načine plačila ali odpovedne pogoje, ki so vedno navedeni v posameznih pogojih akcije ali v ponudbi gostu. V kolikor ponudba hotela ne navaja posebnih pogojev in načinov plačila, veljajo ti SPP.

Plačilni in odpovedni pogoji

v kolikor v ponudbi ni navedeno drugače, veljajo naslednji plačilni in odpovedni pogoji (rezervacije na spletnih portalih lahko imajo drugačne plačilne in odpovedne pogoje):

Individualne rezervacije (do 3 sobe)

Gost potrdi rezervacijo s predložitvijo podatkov kreditne kartice, kar pa ne pomeni, da je rezervacija plačana, temveč le zagotavlja možno bremenitev, v kolikor odpoved ni narejena v brezplačnem roku. Gost nastanitev plača ob odhodu v hotelu z bančno/kreditno kartico ali z gotovino.
V kolikor gost odpove rezervacijo:
 • do 7 dni pred prihodom - ni stroškov odpovedi
 • 6 -1 dan pred prihodom – stroški odpovedi so 30 % vrednosti rezervacije,
 • na dan prihoda ali brez prihoda (no show) – zaračunani stroški so 100 % vrednosti rezervacije.

Skupinske rezervacije (4 ali več sob) 

Začasna rezervacija velja 7 dni. Gost potrdi rezervacijo s plačilom 30 % vrednosti rezervacije na bančni račun hotela ali z bremenitvijo kreditne kartice gosta. Preostanek (70 %) vrednosti rezervacije se plača najmanj 24 ur pred prihodom na bančni račun hotela (potrditev o plačilu se posreduje hotelu na info@hoteldvorec.com) ali ob odhodu z bančno/kreditno kartico ali z gotovino.
V kolikor gost odpove rezervacijo:
 • do 31 dni pred prihodom – ni stroškov odpovedi, predplačilo se vrne na TRR gosta,
 • 30 – 15 dni pred prihodom – stroški odpovedi so 30 % vrednosti rezervacije,
 • 14 – 8 dni pred prihodom – stroški odpovedi so 60 % vrednosti rezervacije,
 • 7 - 1 dan pred prihodom – stroški odpovedi so 80 % vrednosti rezervacije,
 • na dan prihoda ali brez prihoda (no show) – zaračunani stroški so 100 % vrednosti rezervacije.

Spremembe do +/- 2 sobi lahko gost brez plačila opravlja do 7 dni pred prihodom

Paketni plačilni in odpovedni pogoji

Paketni plačilni in odpovedni pogoji veljajo samo za individualne rezervacije, popusti se obračunavajo na dnevno ceno, ki se spreminja glede na sezone. Paketni plačilni in odpovedni pogoji niso možni v 1. sezoni.

Zgodnja rezervacija (Early bird)

Gost sobo rezervira do 6 tednov vnaprej. Rezervacija je začasna do prejema predplačila. Navedeni popust velja samo ob polnem predplačilu v času rezervacije, možnosti vračila ni.
Popusti: 1 noč – 15 % popust, 2 in 3 nočitve – 20 % popust, 4 ali več nočitev – 25 % popust. Če so podatki o kreditni kartici napačni ali kartice iz drugih razlogov ni mogoče bremeniti, ima hotel pravico odpovedati rezervacijo. Če rezervacija vključuje kontaktne podatke, bo hotel o tem obvestil stranko in zaprosil za nove podatke o kreditni kartici. Če gost odpove ali spremeni rezervacijo ali v primeru neprihoda v hotel, se zaračuna celoten znesek rezervacije.

100 % predplačilo brez možnosti vračila (100% prepayment, non-refundable)

Rezervacija pod temi pogoji zahteva polno predplačilo brez možnosti vračila. Rezervacija je začasna do prejema predplačila.
Popusti: 1 noč – 10 % popust, 2 in 3 noči – 15 % popusta, 4 ali več noči – 20 % popusta.
Naknadna sprememba ali odpoved nista možni brez stroškov. Če so podatki o kreditni kartici napačni ali kartice iz drugih razlogov ni mogoče bremeniti, ima hotel pravico odpovedati rezervacijo. Če rezervacija vključuje kontaktne podatke, bo hotel o tem obvestil stranko in zaprosil za nove podatke o kreditni kartici. Če gost odpove ali spremeni rezervacijo ali v primeru neprihoda v hotel, se zaračuna celoten znesek rezervacije.

Kratek oddih (Short break)

Cena pod temi pogoji je veljavna ob rezervaciji 2 ali 3 nočitev. Predplačilo ni potrebno, za garancijo pa so zahtevani podatki kreditne kartice. Gost plača nastanitev ob odhodu iz hotela. Veljajo splošni pogoji odpovedi.
Popusti: 2 noči – 10 %, 3 noči – 15 %.

Bivaj več, plačaj manj (Stay longer, pay cheaper)

Cena pod temi pogoji je veljavna ob rezervaciji 4 ali več nočitev. Za potrditev rezervacije je obvezno predplačilo v višini 30 % vrednosti rezervacije, do prejema predplačila je rezervacija začasna.
Popust: najmanj 15 % na vse nočitve.
Veljajo posebni pogoji odpovedi, ki jih gost dobi v ponudbi in so odvisni od zasedenosti, termina, števila nočitev.

Dodatna ponudba

Vse hotelske storitve, ki so na voljo izven osnovne »nočitev z zajtrkom« storitve, so na povpraševanje in so odvisne od vsakokratne razpoložljivosti. Vse dodatne stroške, vezane na sobo, gost poravna ob odhodu.

Pravila bivanja

V vsaki sobi se nahaja Hotelski Vodnik (Hotel Dvorec - hotelski vodnik), v katerem je zapisan hišni red. Hotel ima pravico odreči storitev gostu, ki grobo krši hišni red.
V hotelu velja »zaveza umirjenosti«, kar pomeni da s svojim ravnanjem ne posegate v bivanje ostalih gostov. V kolikor hrupnost gosta prekomerno moti bivanje drugih gostov, lahko hotel odreče storitev (pre)hrupnemu gostu. Čas počitka je med 22. in 7. uro zjutraj.
Vsakemu gostu želimo ponuditi čisto sobo. V kolikor s svojim ravnanjem gost povzroči večje madeže ali poškodbe hotelske lastnine, se mu zaračuna čiščenje/popravilo v višini najmanj 50,00 EUR.
V hotelu je kajenje prepovedano. V primeru kajenja (ne glede na substanco) bo na gostov račun dodan strošek čiščenja v višini 100,00 EUR.

Parkiranje

Hotel nima svojega parkirišča in ne rezerviranih parkirnih prostorov. Pred hotelom je možnost kratkotrajnega parkiranja izključno za namene prijave, odjave in/ali ravnanja s prtljago gosta. V bližini hotela sta dve javni parkirišči, od katerega je eno plačljivo, drugo pa brezplačno. Hotel ne odgovarja za napačno parkirana vozila gostov in morebitne poškodbe na vozilih v času parkiranja na javnih parkiriščih.

Shramba za kolesa

Hotel ima v kletnih prostorih zaklenjeno shrambo za kolesa. Možnost shranjevanje je odvisna od razpoložljivosti in na voljo do zapolnitve vseh mest. Cena garaže za kolo je 3,50 EUR/kolo/noč.

Hišni ljubljenčki

Hišni ljubljenčki v hotelu niso dovoljeni.

Pravica do zavrnitve

Pridržujemo si pravico do zavrnitve rezervacije in v posebnih okoliščinah pravico do preklica, prilagoditve ali spreminjanja vašega aranžmaja, to velja zlasti zaradi višje sile ali dejavnikov, na katere hotel nima vpliva. Če moramo rezervacijo preklicati, prilagoditi ali spremeniti, se bomo po najboljših močeh potrudili, da bomo ponudili alternativni termin. Če naše alternativne ponudbe ne boste sprejeli, vam bomo vrnili ves položen denar.

Izguba in poškodba gostove lastnine

Za izgubljene ali poškodovane predmete ali lastnino ne odgovarjamo. Najdene predmete hranimo 1 leto. Gost lahko denar in vredne predmete shrani v centralni sef.

Pritožbe

V primeru okvar v sobi, mora gost okvaro nemudoma sporočiti recepciji hotela. Potrudili se bomo, da bomo okvare in napake odpravili ali popravili v čim krajšem možnem času oziroma ponudili gostu drugo sobo, v kolikor to dovoljuje vsakokratna zasedenost sob. Pritožb oddanih po končanem bivanju v hotelu ne moremo obravnavati.

Pravica vstopa

Hotel si pridržuje pravico, da osebje vstopi v sobo v primernem času in z upravičenim razlogom, še zlasti v primeru nujnih vzdrževalnih del, pregleda, suma na nezakonito ravnanje ali v primeru višjih sil.

Nezakonita uporaba

Pogodba se z gostom nepreklicno in brez vračila prekine v primerih, ko gost v sobi opravlja katero koli nezakonito aktivnost določeno s slovenskimi zakoni.

Reševanje sporov

Za reševanje morebitnih sporov med strankama je krajevno pristojno Okrajno sodišče v Tolminu.

Hotel Dvorec d.o.o.
1. 9. 2022

 

 

Piškotki

Za zagotavljanje delovanja in najboljše uporabniške izkušnje ta stran uporablja piškotke. Podatke o piškotkih lahko kadarkoli odstranite iz vašega brskalnika. Več o piškotkih tukaj.

Nujno potrebni

za delovanje strani.

Funkcionalni piškotki

omogočajo, da si spletna stran zapomni vaše izbire.

Analitični piškotki

zbirajo anonimne, statistične podatke.

Oglasni piškotki

omogočajo prikaze ciljanih oglasov, merijo učinkovitost oglaševalskih akcij.

Dovoljujem uporabo podatkov za zgoraj navedene namene